Jestem sobie przedszkolaczek!

kid-2428765_1280

Wiek przedszkolny to czas kiedy zachodzą istotne procesy rozwojowe dotyczące sfery fizycznej, psychicznej, społecznej oraz emocjonalnej.

Dzieciństwo (1-3 roku życia)

Dzieci uczą się w tym czasie autonomii – chcą samodzielnie jeść i ubierać się, dbać o własną higienę; porażki w osiąganiu tej niezależności rodzą w dziecku zwątpienie we własne zdolności i poczucie wstydu.

W tym okresie rodzice są kluczowym czynnikiem społecznym w rozwoju dziecka.

Jak ja jako rodzic mogę wspierać w tym okresie swoje dziecko?

 • Zachęcaj dziecko do samodzielności.
 • Chwal je, gdy mówi „ja sam”.
 • Pomagaj, gdy jest mało zaradne.
 • Pokazuj nawet małe sukcesy w byciu niezależnym.
 • Nie zawstydzaj, gdy czegoś nie potrafi.

Wiek zabawy (3-6 roku życia)

Dzieci chcą podejmować inicjatywę we wszystkich swoich działaniach, próbują wziąć odpowiedzialność za sprawy, które często przekraczają ich aktualne możliwości; cele dziecka często różnią się od celów dorosłych; wynikające stąd konflikty wzbudzają w dziecku poczucie winy; musi ono utrzymać swoje „poczucie inicjatywy”, a równocześnie nauczyć się nie łamania praw wyznaczonych przez dorosłych lub celów innych osób.

Rodzina w dalszym ciągu stanowi kluczowy czynnik społeczny w rozwoju dziecka.

Jak ja jako rodzic mogę wspierać w tym okresie swoje dziecko?

 • Zachęcaj dziecko do rozwijania pomysłów.
 • Chwal je, gdy podejmuje inicjatywę w działaniu.
 • Pomagaj, gdy zaczyna wątpić w swoje możliwości.
 • Pokazuj nawet małe sukcesy w „byciu dorosłym”.
 • Nie zawstydzaj, gdy czegoś nie potrafi.

Wiek przedszkolny nazywany jest inaczej „apogeum motorycznym” albo „złotym okresem motorycznym”.

Pomimo znacznego rozwoju fizycznego, organizm dziecka w tym okresie życia cechuje jeszcze stosunkowo niska wytrzymałość. W tym wieku również daje się zauważyć zróżnicowanie czynności i zainteresowań ruchowych wśród chłopców i dziewczynek. Zaczynają oni wybierać zachowania przypisane przez wzorce kulturowe ich płci.

Warto wspomnieć także o innych aspektach rozwoju przedszkolaka jak rozwój procesów poznawczych:

 • Spostrzeganie– dziecko spostrzega to co związane jest z zaspokajaniem potrzeb.
 • Pojęcie czasu– dziecko nie potrafi jeszcze zrozumieć pojęć czasowych- następstwa czasu (pory roku, tygodnie, miesiące).
 • Uwaga– dziecko w wieku przedszkolnym posiada uwagę mimowolną, co oznacza, że dziecko nie potrafi skupić się na wykonywaniu jednej czynności. Uwagę dziecka można stymulować odpowiednimi poleceniami.
 • Pamięć– mimowolna (dziecko zapamiętuje bez zamiaru zapamiętania), mechaniczna; dziecko najwięcej uczy się podczas zabawy, lepiej odtwarza dany materiał po pewnym czasie.
 • Mowa– dziecko potrafi opowiadać i opisywać, tworzy neologizmy. Wiek przedszkolny charakteryzuje się ogromem pytań ze strony dziecka, na wszystkie należy odpowiedzieć zgodnie z prawdą.
 • Myślenie– w wieku przedszkolym posiada 3 cechy:
 1. Animizm- nadawanie przedmiotom cech istot żywych.
 2. Antropomorfizm- nadawanie przedmiotom cech ludzkich.
 3. Artyfizcjalizm- przekonanie, że przedmioty i zjawiska są po to by zaspokajać potrzeby (Księzyc świeci, żeby było widać w nocy drogę).
 • Wyobraźnia– charakterystyczna jest fantazja dzieci, często nie rozróżniają fikcji i rzeczywistości. Wyobraźnie należy rozwijać i pielęgnować w szczególny sposób, możemy z dzieckiem np. malować i czytać bajki.

Za główne osiągnięcia dziecka w końcowym okresie wieku przedszkolnego należy wymienić pojawienie się zdolności do sprawowania nad własnym zachowaniem kontroli, zgodnie z wymaganiami dorosłych oraz umiejętności współdziałania z rówieśnikami.

Źródło:

 1. Kielar-Turska M. (2003). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red.). Psychologia. (t. I.) Gdańsk: GWP.
 2. Przetacznikowa M. (1977). Wiek przedszkolny. W: M. Żebrowska (red.). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.
 3. Trempała J. (2000). Koncepcje rozwoju człowieka. [w:] Psychologia, Podręcznik akademicki, t.1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2000.

 

 

One thought on “Jestem sobie przedszkolaczek!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.